De regelingen en subsidies voor duurzaam renoveren renovatie en energiebesparing stapelen zich op, maar zijn ook continu aan verandering onderhevig. Als u al op het spoor bent gekomen van een interessante regeling, dan kan het voorkomen dat de inschrijftermijn alweer verlopen is. In dit blog daarom een overzicht van de meest actuele regelingen en subsidies van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland.

Duurzame energie is nog altijd niet rendabel. De aanschafkosten zijn vaak zo hoog, dat een installatie bijvoorbeeld alleen op lange termijn terugverdiend kan worden. De overheid wil deze lasten verlichten en de acceptatie van duurzame energie en duurzaam renoveren bevorderen. Daarom wordt flink ingezet op subsidieregelingen. De verschillende regelingen variëren van fiscale aftrek voor ondernemers tot aanschaf- en productiepremies voor de particulier.

Op de Week van de Financiering die de Kamer van Koophandel organiseert kunt u op donderdag 18 februari in gesprek met zowel de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) en de provincie voor meer informatie over de regelingen. Meer informatie en aanmelden: www.kvk.nl/financiering.

 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  Met deze subsidie kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers en komt voort uit het Energieakkoord in 2013. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020.
  www.rvo.nl/isde
 • Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)
  Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) biedt voor verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen. FEH is bedoeld voor verhuurders van een project, bestaande uit minimaal 5 woningen, met een zeer hoge energiebesparingsambitie. U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 september 2019.
  www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fonds-energiebesparing-huursector-feh
 • Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)
  Deze regeling, sinds 2016 opengegaan, is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodatie. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.
  www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-sportaccommodaties
 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
  Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. Looptijd tot 31 december 2019.
  www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
 • Subsidie herbestemming monumenten/Instandhoudingssubsidie monumenten
  Met deze regeling worden eigenaren, gemeenten en provincies financieel ondersteund bij het zoeken naar nieuwe functies voor rijksmonumenten. De instandhoudingssubsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument.
  Meer informatie bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 • Duurzame scholenfondslening
  Verduurzaming van monumentale panden is anders dan van gebouwen zonder cultuurhistorische waarde. Dat geldt ook voor scholen. Zo mag een beeldbepalende gevel niet zo maar veranderd worden. Het isoleren van een gevel kan bijvoorbeeld negatieve gevolgen hebben omdat de cultuurhistorische waarde kan worden aangetast. Maar zelfs al wordt er op de juiste manier verduurzaamd, dan nog lopen schoolbesturen tegen specifieke problemen aan. Het duurzaam verbouwen van een pand met cultuurhistorische waarde is vaak erg kostbaar. Daarom komt het Restauratiefonds deze scholen tegemoet met de Duurzame Scholenfonds-Lening, een fonds met een lage rente.
  www.restauratiefonds.nl/scholenfonds
 • VVE Energiebespaarlening
  Energiebesparende maatregelen voor zowel gezamenlijke ruimten, als de woningen binnen de VVE.
  https://ikinvesteerslim.nl/vve
 • Stimulerings-, Duurzaamheids- en Blijverslening
  Dit zijn allemaal leningen met een bijzonder lage rente voor particulieren. Interessant als u hen met een aanbod op maat wil ‘verleiden’. De leningen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld funderingsherstel, wonen&zorg, particulier opdrachtgeverschap, het energiezuiniger maken. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kunt u nakijken welke gemeente met welke regeling mee doet. De Blijverslening is recent en heeft tot doel om ouderen te stimuleren om na te denken aan levensbestendige aanpassingen aan hun woning.
  www.energiesubsidiewijzer.nl
 • Zonnestroom maatschappelijk vastgoed
  De uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed dat is gelegen in Noord-Holland die een zonnestroominstallatie laten plaatsen door een erkend installatiebedrijf. Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan een gebouw met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg.
  www.noord-holland.nl
 • Duurzaam renoveren
  Provincie Noord-Holland wil 100 bestaande woningen vergaand duurzaam renoveren door het treffen van energiebesparende maatregelen en door het opwekken van duurzame energie. Deze woningen dienen vervolgens als voorbeeld voor bouwbedrijven, verhuurders en particuliere woningeigenaren die belangstelling hebben om hun woningen vergaand te verduurzamen, Noord-Hollandse bedrijven te stimuleren tot innovatie en ontwikkeling van een duurzame renovatiemarkt en om de werkgelegenheid te stimuleren.
  www.noord-holland.nl
 • Alle hens aan dak
  Eigenaren van stolpboerderijen in Noord-Holland kunnen zich tussen 1 februari en 1 maart 2016 aanmelden voor ‘Alle hens aan dak’, de laagrentende lening voor dakherstel bij stolpboerderijen. Met deze financiële regeling wil de provincie Noord-Holland de restauratie van rieten- en pannendaken, maar ook van de dakgoten en waterafvoer van stolpboerderijen bevorderen. Er is een laagrentende lening bij herstel van minimaal € 25.000,- aan kosten mogelijk. De regeling is onderdeel van het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.
  www.boerderijenstichting.nl
Bent u een MKB-ondernemer uit de bouwsector in Noord-Holland met een wens tot samenwerking? Wilt u meer weten over de kansen van duurzaamheid? Ontdek wat Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking voor u kan betekenen. Neem contact met mij op.

Reacties op dit artikel niet mogelijk.

Deel met een vriend