Vier jaar Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking heeft laten zien dat ondernemers zonder meer kansen zien in verduurzaming. En dat ketensamenwerking helpt om die kansen te benutten. Het heeft ook laten zien dat er antwoorden zijn op de uitdagingen die ondernemers daarbij ervaren. Uitdagingen, zoals het vertrouwen winnen in elkaar, het ontwikkelen van een gezamenlijk aanbod, het maken van goede afspraken en een entree vinden in de markt.

Bouwen-aan-Integrale-Ketensamenwerking-Succesvol-samenwerken-aan-nieuwe-businessEén van die antwoorden schuilt in procesbegeleiding. De complexiteit van het verkennen van samenwerkingskansen, zonder dat er al sprake is van een project, is voor initiatiefnemers vaak moeilijker dan gedacht. Procesbegeleiding bleek hierin meermaals van doorslaggevend belang om toch samen verder te komen en die barrières te overwinnen.

Onze aanpak met de 3 O’s (ontdekken, ontwikkelen, organiseren) hielp om met de consortia te bepalen waar ze stonden in het proces. De tools en checklists die we hanteerden boden per fase een handvat voor acties om belemmeringen en pijnpunten weg te werken.

Vertrouwen en transparante communicatie
Ook onmisbaar voor succes: vertrouwen winnen door transparant te communiceren met de opdrachtgever en de risico’s te definiëren en te verdelen. Nu is er vaak nog sprake van ‘voor elkaar denken’ in plaats van ‘naar elkaar luisteren’. Dat staat begrip tussen vraag- en aanbodzijde in de weg. Als je elkaars belangen kent, kun je samen een ambitie schetsen en elkaar verleiden stappen te zetten.

Dat is nodig, want de markt verandert van aanbodgedreven naar vraaggestuurd en de vragen van de markt (woningcorporaties, particulieren) nemen toe in complexiteit. Een belangrijk inhoudelijk én communicatief deel komt daardoor bij de keten te liggen, die op een ingewikkeld speelveld moet acteren.

Van aannemen naar ondernemen
Er liggen uitdagende kansen voor de aanbodzijde. Hun eerste stap is cruciaal: met de goede intenties aan tafel komen, bereid zijn om te luisteren en (indien gewenst) bereid en in staat zijn om met de keten prestatiegaranties af te geven. De aanbodzijde moet daarvoor een switch maken van een ‘aannemende rol’ naar een ‘ondernemende rol’.

Kortom: de energietransitie vergt vooral een gedragstransitie!

ePublicatie met praktische tips
In onze ePublicatie met praktische tips leest u hoe die transitie u gaat lukken.

We bieden 3 versies aan:

  • Een schermversie met doorlinks naar verdiepende informatie.
Download hier de schermversie
  • Een printversie (de links zijn wel zichtbaar, deze kunt u zelf overnemen in uw browserbalk).
Download hier de printversie
  • Een gedrukt exemplaar van deze publicatie (kleine oplage). Als u het op prijs stelt deze te ontvangen, kunt u dit doorgeven aan mechteld.bakkeren@kvk.nl met vermelding van uw naam, adres en het aantal exemplaren dat u wenst te ontvangen.

Dankwoord
In een nutshell zijn dit onze bevindingen. We hebben met enorm veel plezier onze schouders onder dit project gezet.

Wij danken de ondernemers, experts, gemeenten, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en alle anderen die deelnamen en bijdroegen aan het realiseren van dit project. In het bijzonder danken we Pim van Herk (provincie Noord-Holland), Bon Uijting (voorheen KvK), Ferry van Wilgenburg (Bouwketens.NL) en Emirto Rienhart (Huren met Energie) voor hun medewerking, adviezen en waardevolle klankbord.

Namens het hele BIK-team van de Kamer van Koophandel, Mechteld Bakkeren

Reacties op dit artikel niet mogelijk.

Deel met een vriend