BIK Challenge

BIK Challenge: samen slim energiezuinig renoveren van huurwoningen

De Kamer van Koophandel organiseerde samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl een unieke pressure cooker rond energiezuinige woningrenovatie. Woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren in Noord-Holland daagden consortia tijdens deze BIK Challenge uit om met dé oplossing te komen om hun woningcomplex zo energiezuinig mogelijk te renoveren. Doel: in korte tijd sterke business cases genereren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, de lat hoog te leggen en keten-geïntegreerde samenwerking te stimuleren.

Unieke kans
Bij de BIK Challenge was de uitdaging om voor een energiezuinig te renoveren complex van een woningcorporatie een aanbod te ontwikkelen met minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger. Dat kan een nul-op-de-meter, energieneutraal of een beter-op-de-meter (label A/energie-index <1,2 o.b.v. Nader Voorschrift) aanbod zijn. Hierbij stonden regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren centraal.

Een unieke kans voor consortia om op basis van een concrete business case tot een sterk aanbod te komen, en een unieke kans voor woningcorporaties en vastgoedeigenaren om in korte tijd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hun (oudere) woningvoorraad zeer energiezuinig te krijgen.

Hoe werkt het?
Op donderdag 31 maart vond de voorlichtingsbijeenkomst over de BIK Challenge plaats, bekijk hier de presentatie van die middag. Daarna werden de uitdagingen concreet geformuleerd met de opdrachtgevers. Aanbieders konden alvast voorsorteren met welke ketenpartners zij een consortium wilden gaan vormen.

Op 12 mei werden vervolgens tijdens de Startbijeenkomst de uitdagingen bekend gemaakt, stelden de procesbegeleiders en experts zich voor en werden aanbiedende consortia gematcht met de uitdagingen. Consortia gingen in een pressure cooker aan de slag om in 5 maanden tijd het aantrekkelijkste en energiezuinigste aanbod te ontwikkelen voor één van de opdrachtgevers. Daarbij kregen zij ondersteuning van een ervaren procesbegeleider en vakspecialisten, grotendeels gefinancierd vanuit het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) van de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland.

Op woensdag 12 oktober presenteerden de consortia op de Slotbijeenkomst hun aanbod aan de deelnemers en opdrachtgevers.

Opzet BIK Challenge

De opzet van de BIK Challenge

BIK Challenge = pressure cooker
De pressure cooker is een werkwijze die innovatie uitlokt, door partijen bij elkaar te brengen om onder hoge (tijds-) druk rond een uitdagende vraagstelling met alle benodigde experts erbij samen te werken aan een antwoord.

Wat levert het voor wie op?

  • Ondernemers krijgen de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.
  • Ze kunnen een optimaal consortium vormen en nieuwe kennis binnenhalen voor de gestelde opgave.
  • Ze leren, met elkaar, integrale en innovatieve oplossingen uit te werken.
  • Ze maken een goede business case en een mooi aanbod, wat de kans vergroot om de renovatieopdracht binnen te halen!
  • Woningcorporaties en vastgoedeigenaren krijgen in korte tijd inzicht in de mogelijkheden om hun (oudere) woningvoorraad zeer energiezuinig te krijgen.
  • Ze krijgen business cases waarin oplossingen, kosten/opbrengsten en waarden als comfort en woonplezier voor de bewoners zijn opgenomen. Prestatiegerichte onderhoudsbegrotingen kunnen deel uitmaken van het resultaat.
  • Ze krijgen inzicht in waardevolle, inspirerende en overtuigende aanpakken om hun ingebrachte woningcomplex daadwerkelijk op een hoog energiezuinig niveau te krijgen, zonder verplichting tot afname.
  • Alle partijen maken kennis met regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren en hoe dit voorwaarden schept voor succes.

Heeft u nog vragen? Bel of mail:

BIK Challenge: samen slim energiezuinig renoveren van huurwoningen

Deel met een vriend