Vanuit zijn ervaring wist John Braakman van ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf dat er in de markt behoefte zou zijn aan een slim systeem dat vraag en aanbod van duurzame energie afstemt. Hij wist ook: zo’n systeem ontwikkelen en in de markt zetten lukt alleen in samenwerking met specialisten. Inmiddels staat de marktintroductie van de spiksplinternieuwe Hero Balancer gepland voor begin dit jaar. Over het traject daar naartoe, de samenwerking en de rol van BIK vertelt hij in dit blog.

“Dat er behoefte was aan een slim systeem om vraag en aanbod in duurzame installaties goed af te stemmen, daar was ik wel zeker van. Zo’n systeem ontwikkelen en naar de markt brengen is echter behoorlijk gecompliceerd. Er is diverse expertise voor nodig, zoals kennis over ontwikkeling, techniek, ICT, de markt en communicatie. Alleen zou ons dat niet lukken.”

“In mijn zoektocht naar partners kwam ik steeds meer partijen tegen met goede kennis. Uiteindelijk kwamen we tot een samenwerking in een consortium met 5 partijen die allemaal een stukje van de benodigde expertise in huis hadden.”

Complex project
“De ontwikkeling van het systeem bleek een complex project. Wij leverden de locaties en bijbehorende praktijkdata en TNO zorgde voor analyse en omzetting van de data naar algoritmen om te komen tot een sturende slimme regeling. Vervolgens analyseerde DWA met hun tool Mona Visa de data verder.”

Onderdeel van het project is kennisdeling, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. Hier lagen belangrijke taken voor de partners Hogeschool Inholland en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Samen met ZON Energie is een brede communicatie en kennisdeling naar buiten opgezet.

Samenwerking zorgt voor versnelling
“De kwaliteiten van de vijf partners zijn optimaal ingezet en die samenwerking heeft gezorgd voor een versnelling. Veel andere bedrijven leverden daarbij ook een belangrijke bijdrage. Installateurs, een bedrijf in regelsoftware voor duurzame installaties, netwerkbeheerders en energiebedrijven. Ook de steun van de provincie Noord-Holland was zeer waardevol. ”

In werksessies naar een business model
Met behulp van een aantal werksessies met een BIK adviseur kwam het consortium tot een samenwerkingsovereenkomst en een business model. Tot die tijd hadden de partners zich wel toegelegd op de technische ontwikkeling, maar nog niet nagedacht over de business, marketing, hoe om te gaan met intellectueel eigendom, het business model et cetera. De werksessies dwongen hen om ook daar over na te denken.

Zo werd het consortium tijdens die werksessies bijvoorbeeld uitgedaagd om ook te kijken naar andere toepassingen van het slimme systeem dan in de duurzame installaties van ZON Energie. Door gezamenlijk het Canvas Model in te vullen kwamen de partners tot een lonkend perspectief:

DE essentiële tool ontwikkelen om performance van WKO installaties sterk te verbeteren, beter te besturen (afstemming met gedrag gebruikers) en te verbinden met externe smart grids. De investering moet in enkele jaren zijn terugverdiend.

De Hero Balancer
Het resulteerde in het nieuwe product de Hero Balancer. De Hero Balancer is een slimme regeling die de (duurzaam) opgewekte warmte afstemt op de energievraag van een gebouw. Daarbij checkt de regeling constant hoeveel warmte en warm tapwater beschikbaar en nodig is aan de hand van slimme voorspellingen en verwachtingen.

Externe kennis via voucher van BIK
Met een voucher van het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking zette het samenwerkingsverband een externe expert in die ondersteunde bij het proces en de totstandkoming van het businessplan en bijbehorende marktstrategie. “De kracht van de externe expert was om vanuit een helicopterview de belangen, de kansen en markt inzichtelijk krijgen. Door het stellen van de juiste vragen werden de belangen snel helder.”

Bredere toepassing, grotere markt
“Doordat we in de werksessies de mogelijkheden voor een bredere toepassing onderzochten is de Hero Balancer naast woningbouw nu ook geschikt voor de utiliteitsbouw. De markt is door deze ontwikkeling groter en het product voor een grotere doelgroep geschikt.”

“Voor de klanten, de eigenaren van gebouwen, levert de Hero Balancer kansen voor efficiënter energieverbruik op en het heeft meer effect op de vermindering van CO2 uitstoot. De klant kan ook rekenen op een goede vastgoedwaarde en tevreden eindgebruikers door het geleverde comfort in de woon- en werkomgeving.”

Snelle marktentree
“Eind december 2015 leverde het team het eerste prototype op binnen ons eigen gebouw. De simulaties zijn reeds voltooid en veelbelovend. De uiteindelijke marktintroductie staat gepland voor begin dit jaar.”

Bent u een MKB-ondernemer uit de bouwsector in Noord-Holland met een wens tot samenwerking? Wilt u meer weten over de kansen van duurzaamheid? Ontdek wat Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking voor u kan betekenen. Neem contact met mij op.

Reacties op dit artikel niet mogelijk.

Deel met een vriend