Download hier de praktische tool voor de berekening van een businesscase

Rekentool Businesscase BIK Challenge

Wilt u samen met uw ketenpartners een indruk krijgen van de toegevoegde waarde van een duurzame renovatieoplossing voor huurwoningen op basis van Total Cost of Ownership en bedrijfswaarde? Dan hebben wij hier voor u een passend instrument beschikbaar.

Inzicht in business case voor vraag- en aanbodzijde
Tijdens de BIK Challenge ontwikkelden we een tool die bouwconsortia bij renovatieplannen voor huurwoningen goed inzicht geeft in de rekenmethodiek en -wereld van woningcorporaties. De tool is ook interessant voor de woningcorporaties zelf, om het TCO-denken binnen de woningcorporatie te versterken.

Tijdens de laatste fase van de BIK Challenge gebruikten de deelnemers deze tool om de kosten en prestaties van hun oplossingen inzichtelijk te maken voor woningcorporaties.

Wat doet de rekentool?
De rekentool maakt het mogelijk om een doorrekening te maken van de bedrijfswaarde van de woning/het complex in de nieuwe toestand. Het is een praktische TCO-rekentool in Excel, waarbij helder is welke partij ‘in charge’ is voor de betreffende parameter.

Door de invoer van alle relevante gegevens van  een oplossingsscenario, worden alle inkomstenstromen (huur, EPV, subsidies ) en kosten (exploitatiekosten, aanvangstinvestering, onderhoud) doorgerekend en samengevat in drie eindresultaten: het effect op de bedrijfswaarde, nominaal resultaat en rendement op de investering.

Nu voor iedereen beschikbaar
De tool is nu voor iedereen die daar interesse in heeft beschikbaar.

Download hier de rekentool

Wenst u meer informatie of heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met mechteld.bakkeren@kvk.nl.

Deel met een vriend