Download hier de ePublicatie: lessen en praktische tips uit 4 jaar BIK

Eindpublicatie Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (incl BIK Challenge)
Samen met ketenpartners nieuwe business genereren met duurzaam bouwen en renoveren: hoe doet u dat?

In de eindpublicatie van het project BIK verzamelden we de praktijkverhalen van de bedrijven die wij de afgelopen vier jaar begeleidden én de belangrijkste leerpunten die door al die verschillende ondernemers zijn genoemd. In de publicatie leest u ook alles over de resultaten en belangrijkste geleerde lessen uit de BIK Challenge.

Mede namens het BIK-team, lees ze!

Download hier de schermversie Download hier de printversie

Deel met een vriend