Werksessies ketensamenwerking

We zijn met 7 adviseurs werkzaam binnen het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking en bieden maatwerk ondersteuning voor uw samenwerking of samenwerkingsinitiatief. Dat doen we in samenspraak met initiatiefnemers/trekkers van een (mogelijke) samenwerking.

Samen bekijken we waar behoefte aan is en bereiden we, kosteloos, werksessies voor om uw samenwerkingsverband te ondersteunen bij de start, of als de samenwerking al is gestart en u de samenwerking wilt versterken. Uit onze ervaring blijkt dat samenwerkingsverbanden behoefte hebben aan, en baat hebben bij onder andere onderstaande werksessies.

Werksessie ketensamenwerking: Visie VierluikWerksessie ketensamenwerking: Visie vierluik
Wat willen u en uw partners met de ketensamenwerking bereiken?

Een visie vierluik van een samenwerking geeft op systematische en bondige wijze weer:

  • Waarom de samenwerking bestaat, het ‘hoger’ doel
  • Waarheen de samenwerking gaat, het ‘gewaagd’ doel
  • Waarvoor de samenwerking staat, de kernwaarden
  • Waarin de samenwerking uitblinkt, de kernkwaliteiten

Samen vormen deze vier componenten een visie. Ze staan niet los van elkaar, maar worden altijd in samenhang met elkaar beschouwd.

Door de visie vierluik te maken met alle samenwerkingspartners samen, bereikt u dat iedereen weet waar u met elkaar naartoe werkt en waarom.

> Interesse in deze werksessie? Neem contact op met Mechteld Bakkeren.

Werksessie ketensamenwerking: KlantreisWerksessie ketensamenwerking: Klantreis 
Waar ligt precies de behoefte van de klant waar u op in wilt spelen?

De klantreis een manier om het traject dat een klant aflegt in zijn relatie met uw bedrijf/samenwerkingsverband en uw gezamenlijke product/dienst in beeld te brengen. Dit middel helpt u en uw samenwerkingspartners om, samen met uw (potentiële) klant, te brainstormen waar kansrijke mogelijkheden liggen om tot een onderscheidend aan bod te komen.

Tijdens het bespreken van al deze ‘contactmomenten’ tussen u en uw klant inventariseert u met name de ‘au’ en ‘wauw’ momenten. De ‘au’ momenten leveren informatie op om uw dienstverlening of product te verbeteren. De ‘wauw’ momenten geven u input over wat uw klant al bij uw aanbod/dienstverlening waardeert. U daagt uw klant ook uit om met u te delen wat hij/zij als ‘wauw’ ervaring zou zien.

Deze methode helpt u nog beter in te spelen op de behoefte van uw (potentiële) klanten.

> Interesse in deze werksessie? Neem contact op met Mechteld Bakkeren.

Workshop ketensamenwerking: Business modelWerksessie ketensamenwerking: Business model
Hoe vult u de behoefte in?

Inzicht krijgen in de waarde die u creëert voor uw opdrachtgever. Hoe u daar geld mee verdient, en wat u allemaal binnen en buiten uw bedrijf moet organiseren om dit te realiseren noemen we: het business model. Met hulp van een model beschrijft u, aan de hand van 9 ‘bouwstenen’, de organisatie, het verdienmodel, klanten, relaties en leveranciers.

Belangrijke vragen die de samenwerkingspartners op scherp zetten zijn:

  • Zijn er nieuwe manieren om waarde te creëren voor klanten (problemen oplossen, dromen waar maken)?
  • Is er voldoende aan te verdienen? Zijn er nieuwe opbrengsten stromen te genereren (andere klantgroepen bedienen)?
  • Hoe ziet dat business model in essentie eruit? Hoe kan dat nog versterkt worden?

Na deze werksessie heeft u een poster met de essentie van de bouwstenen van het businessmodel die uw samenwerking tot een succes te kunnen maken.

Werksessie ketensamenwerking: Propositie> Interesse in deze werksessie? Neem contact op met Mechteld Bakkeren.

Werksessie ketensamenwerking: Propositie
Hoe communiceert u uw onderscheidend aanbod?

U hebt een mooi duurzaam bouwconcept ontwikkeld, samen met uw ketenpartners. U kunt precies vertellen hoe het technisch wordt uitgevoerd. Maar haalt u ook opdrachten binnen met uw verhaal? Weet u wat de behoeften zijn van de opdracht gevende partijen, welke problemen zij opgelost willen zien?

Uw bouwconcept vertalen in een aanbod dat naadloos aansluit aan de behoeften van opdrachtgevers noemen we een propositie. In deze workshop leert u een propositie te maken waarmee u opdrachtgevers over de streep trekt.

> Interesse in deze werksessie? Neem contact op met Mechteld Bakkeren.

Werksessie ketensamenwerking: ClusterradarWerksessie ketensamenwerking: Clusterradar
Hoe kunt u de samenwerking verbeteren?

Uw onderbuikgevoel zegt dat het goed is, want u kunt zo lekker praten met uw samenwerkingspartner. Vooral technisch zit u op 1 lijn. Maar is uw samenwerking op alle vlakken zo goed? Technisch is alles OK, maar hoe zit het commercieel? Bent u tevreden over de business die u binnenhaalt? Vindt u dat het sneller kan?

Als u ook met deze vragen zit, volg dan deze werksessie van de Kamer van Koophandel. Die gaat over het meten van de kwaliteit van samenwerkingen, waarbij de fase waarin de samenwerking zit belangrijk is. Naast theorie, ervaringen van andere ondernemers en oefeningen, gaat u met tools naar huis om zelf uw samenwerking te meten.

> Interesse in deze werksessie? Neem contact op met Elly van Wattingen.