Netwerkpartners

Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) is een project van de Kamer van Koophandel in opdracht van de provincie Noord-Holland. We zijn met 7 adviseurs werkzaam binnen het project.

Wij helpen MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dat door te adviseren en/of met behulp van een financiële tegemoetkoming om specifieke kennis in te kopen.

In kennisdeling en kennisontwikkeling werken we onder meer samen met:

logo EnergyBoard

logoServicepuntDuurzameEnergieFC-voor-DWA-site-1