Over BIK

Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) is een project van de Kamer van Koophandel in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het is in 2013 gestart in het kader van het innovatiebeleid van de provincie, waarin de focus ligt op:

 • de concurrentiekracht van het MKB te behouden en te versterken door samenwerking,
 • de CO2 uitstoot en het energie- en grondstofverbruik van de gebouwde omgeving drastisch te reduceren,
 • de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren.

Praktisch in advies en ondersteuning
We zijn met 7 adviseurs werkzaam binnen BIK en we helpen MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dat door te adviseren en/of met behulp van een financiële tegemoetkoming om specifieke kennis in te kopen.

We geven praktisch advies en ondersteuning in alle fasen van ketensamenwerking. Van het samenbrengen van ondernemers en het opzetten van de samenwerking, tot het doorrekenen van een business plan, juridisch advies en de aanpak van marketing. Daar waar nodig begeleiden we bedrijven één op één.

Financiële tegemoetkoming
Inmiddels loopt het project tegen zijn eind. Dit najaar staat vooral in het teken van de afsluiting van de BIK Challenge.

Binnen het project gaven we  de afgelopen jaren onder meer kosteloze werksessies voor het ontwikkelen van een visie, het maken van een business model, het beter leren kennen van uw klant en het formuleren van een propositie om de markt te benaderen. Daarnaast waren er vouchers beschikbaar, voor het inschakelen van specialistische expertiseDe sluitingstermijn voor het aanvragen van de deze kennisvouchers is inmiddels gepasseerd. Enkele manieren waarop deze BIK vouchers zijn ingezet:

 • het laten uitvoeren van een klantonderzoek, concurrentieonderzoek of marktanalyse,
 • begeleiding bij de totstandkoming van de samenwerking,
 • laten adviseren over de propositie,
 • het inkopen technische know how (ontwerpen, construeren, doorrekenen, calculeren),
 • het laten ontwikkelen van digitale tools/scans,
 • het inkopen van juridisch advies en contractvorming gericht op samenwerking,
 • advies en begeleiding opzet van Energy Service Company (ESCO’s),
 • advies over het marketingplan (niet realiseren van materiaal),
 • advies bij het inrichten van de organisatie van de samenwerking (lean, BIM)

Contact
Heeft u vragen over dit project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking? Neem contact met ons op.

Deel met een vriend