We zijn met 7 adviseurs werkzaam binnen het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. We bieden maatwerk ondersteuning voor uw samenwerking of samenwerkingsinitiatief. Elk van ons heeft een eigen meerweet-gebied en focust zich op een regio binnen de provincie Noord-Holland.

Elly van Wattingen
Elly van Wattingen

Ondernemersadviseur KvK
elly.van.wattingen@kvk.nl
06-22 93 01 33

Richt zich op het verbinden van (kennis)vraag en aanbod, cultuurverandering, duurzaamheid, het analyseren samenwerkingen, strategie en marketing. Steekwoorden: luisteren, de mens achter de ondernemer, enthousiast, teamplayer.

Herlinda Blokker
Herlinda Blokker

Ondernemersadviseur KvK
herlinda.blokker@kvk.nl
06-22 92 01 05

Richt zich specifiek op samenwerken, mens in de samenwerking, positionering, propositie, strategie en marketing, Gericht op de bouwsector. Steekwoorden: teamplayer, klankbord, kritische vragensteller, sparringpartner.

Maureen Lashley

Maureen Lashley
Ondernemersadviseur KvK
maureen.lashley@kvk.nl
06-23 64 81 68

Heeft veel kennis over subsidies, regelingen en financieringen in de bouw en de zorg. Steekwoorden: proactief, doelgericht, enthousiast, organisator. 

Robert Witmond
Robert Witmond
Ondernemersadviseur KvK
robert.witmond@kvk.nl
06-53 84 62 34

Is altijd op zoek naar (duurzame) innovatie kansen. Adviseert over visie en strategie en het ontwikkelen van business modellen. Gericht op installateurs, bedrijven in de bouwkolom en aanverwante partners. Steekwoorden: pragmatisch, resultaatgericht, kritisch.

Ilja Koedam
Ilja Koedam
Ondernemersadviseur KvK
ilja.koedam@kvk.nl
06-22 39 47 40

Adviseert bij de start van een onderneming. Heeft veel kennis van de circulaire economie en verduurzaming van de bouw. Connecties in maakindustrie, creatieve sector, maritiem. Steekwoorden: verbinder, klantgericht, nieuwsgierig, aanjager samenwerken. Is een echte netwerker en organisator.

Mechteld Bakkeren
Mechteld Bakkeren
Adviseur en projectleider BIK
mechteld.bakkeren@kvk.nl
06-53 48 91 57

Richt zich op het ontwikkelen van visie en strategie, waardecreatie voor klanten en business modellen. Adviseert over (groene) marketing, positionering, productontwikkeling, duurzaamheid en samenwerken. Kennis van de maakindustrie en de bouw. Steekwoorden: pragmatisch, resultaatgericht, kritisch, betrokken, teamplayer.

Renate Snel
Renate Snel
Projectassistent
renate.snel@kvk.nl
06-83 64 49 64

Is binnen het project BIK verantwoordelijk voor het afhandelen van de vouchers, financiële rapportages en projectassistentie. Steekwoorden: klantgericht, betrouwbaar, verantwoordelijk, realistisch.

Deel met een vriend